تامین سرمایه لوتوس پارسیان

همکاری با ما

لطفا تمامی موارد، به ویژه موارد ستاره دار را وارد نمایید.1

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
    تامین مالی (عرضه و پذیرش اوراق بهادار)
    صندوق های سرمایه گذاری
    سبدگردانی و تحلیل گری
    ارزشیابی و مشاوره مالی
    تحقیق و توسعه
    سرمایه گذاری متعارف (مدیریت صندوق ها و عملیات بازار)
    تامین مالی و خدمات مالی
    سرمایه‌گذاری جایگزین (صندوق VC، طلا و ...)
    مدیریت ثروت
    ارزشگذاری، تحلیل
    تحقیق و توسعه و ریسک
    بازاریابی
    طراحی سیستم‌های اطلاعاتی
    روابط عمومی و بین‌الملل
    فن‌آوری اطلاعات (IT)
    مالی
    منابع انسانی و پشتیبانی
    ارتباط با مشتری
*